Гляньте на дату… Навіть запитань немає. Готувались. Давно.

P. S. евакуація чиновників, як я розумію
***

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 листопада 2018 р. № 934
Київ

Про затвердження Порядку проведення обов’язкової евакуації окремих категорій населення в разі введення правового режиму воєнного стану

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення обов’язкової евакуації окремих категорій населення в разі введення правового режиму воєнного стану, що додається.

Прем’єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2018 р. № 934

ПОРЯДОК
проведення обов’язкової евакуації окремих категорій населення у разі введення правового режиму воєнного стану

1. Цей Порядок визначає механізм проведення у разі введення правового режиму воєнного стану обов’язкової евакуації затриманих осіб, підозрюваних, обвинувачених осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід — тримання під вартою, засуджених осіб (військовослужбовців), які відбувають такі покарання, як арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічне позбавлення волі (далі — засуджені та особи, взяті під варту), що перебувають в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах, установах виконання покарань, гауптвахтах та дисциплінарному батальйоні, а також осіб, які перебувають у спеціальних палатах закладів охорони здоров’я та кімнатах для тимчасово затриманих військовослужбовців Збройних Сил (далі — установи для попереднього ув’язнення та виконання покарань), розташованих у місцевостях, наближених до районів, де ведуться бойові дії, до відповідних установ для попереднього ув’язнення та виконання покарань, які розташовані в безпечній місцевості.

2. У разі введення правового режиму воєнного стану у місцевостях, наближених до районів, де ведуться бойові дії, проводиться обов’язкова евакуація засуджених та осіб, взятих під варту.

3. Рішення про проведення евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, з місцевостей, наближених до районів, де ведуться бойові дії, до відповідних установ для попереднього ув’язнення та виконання покарань, які розташовані в безпечній місцевості, приймається відповідним військовим командуванням разом з військовими адміністраціями (у разі їх утворення).

4. Організація проведення евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, покладається на:

Мін’юст — стосовно підозрюваних, обвинувачених осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід — тримання під вартою, що перебувають у слідчих ізоляторах, засуджених осіб, які відбувають такі покарання, як арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічне позбавлення волі;

Військову службу правопорядку у Збройних Силах (далі — Служба правопорядку) — стосовно військовослужбовців, які утримуються на гауптвахтах та відбувають покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні, а також осіб, які перебувають у спеціальних палатах закладів охорони здоров’я та кімнатах для тимчасово затриманих військовослужбовців Збройних Сил;

Національну поліцію — стосовно осіб, які перебувають в ізоляторах тимчасового тримання Національної поліції;

СБУ — стосовно осіб, які перебувають в ізоляторах тимчасового тримання СБУ.

5. Оповіщення про початок евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, здійснюється:

Мін’юсту, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, ПАТ “Укрзалізниця”, Служби правопорядку, військових адміністрацій (в разі їх утворення) — відповідним військовим командуванням;

установ для попереднього ув’язнення та виконання покарань — Мін’юстом, Національною поліцією, СБУ, Службою правопорядку через їх територіальні (міжрегіональні, регіональні) органи.

6. Проведення евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, забезпечується шляхом:

визначення (уточнення) Міноборони районів, де ведуться бойові дії, та безпечних районів, придатних для розміщення засуджених та осіб, взятих під варту, а також визначення Мін’юстом, Національною поліцією, СБУ та Службою правопорядку установ для попереднього ув’язнення та виконання покарань, з яких та до яких буде здійснюватися евакуація;

включення питань проведення евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, у плани цивільного захисту на особливий період Мін’юсту, Міноборони, Національної поліції та відповідні документи з питань проведення евакуації осіб, які перебувають в ізоляторах тимчасового тримання СБУ;

організації оповіщення про початок евакуації;

утворення тимчасових органів з евакуації в Мін’юсті, Національній поліції, Службі правопорядку, їх територіальних (міжрегіональних, регіональних) органах, ізоляторах тимчасового тримання СБУ;

забезпечення спеціальним (додатково обладнаним) залізничним (автомобільним) транспортом;

конвоювання засуджених та осіб, взятих під варту, у ході їх перевезення спеціальним (додатково обладнаним) залізничним (автомобільним) транспортом;

організації управління евакуацією;

матеріально-побутове забезпечення засуджених та осіб, взятих під варту.

7. Загальний контроль та координація заходів з евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, здійснюються військовим командуванням.

8. Для підготовки та проведення евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, у Мін’юсті, Національній поліції, Службі правопорядку, їх територіальних (міжрегіональних, регіональних) органах, ізоляторах тимчасового тримання СБУ утворюються тимчасові органи з евакуації — комісії з питань евакуації.

В установах для попереднього ув’язнення та виконання покарань заходи з підготовки та проведення евакуації організовуються та здійснюються їх адміністраціями.

9. Комісії з питань евакуації відповідають за планування заходів з евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, організацію залучення сил і засобів конвоювання та забезпечення евакуації, здійснення контролю за підготовкою установ для попереднього ув’язнення та виконання покарань до евакуації.

Керівник комісії з питань евакуації та її персональний склад призначаються органом, за рішенням якого такі комісії утворені.

10. Адміністрації установ для попереднього ув’язнення та виконання покарань відповідають за підготовку, передачу підрозділу конвоювання, приймання і розміщення засуджених та осіб, взятих під варту.

11. На Мін’юст, Національну поліцію, Службу правопорядку, їх територіальні (міжрегіональні, регіональні) органи, ізолятори тимчасового тримання СБУ, які організовують та проводять евакуацію засуджених та осіб, взятих під варту, покладається:

організація планування та проведення евакуації засуджених та осіб, взятих під варту;

підготовка установ для попереднього ув’язнення та виконання покарань з відповідним режимом утримання в безпечних районах до прийому засуджених та осіб, взятих під варту, та їх матеріально-побутове забезпечення;

здійснення контролю за плануванням, підготовкою і проведенням заходів з евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, підпорядкованими їм комісіями з питань евакуації, територіальними (міжрегіональними, регіональними) органами, підрозділами забезпечення досудового слідства, адміністраціями установ для попереднього ув’язнення та виконання покарань;

забезпечення взаємодії з військовим командуванням та місцевими держадміністраціями (військовими адміністраціями в разі їх утворення).

12. У підготовці та проведенні Мін’юстом евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, беруть участь Національна гвардія (у частині здійснення конвоювання) та ПАТ “Укрзалізниця”.

13. Планування заходів з евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, здійснюється згідно з методикою планування заходів з евакуації, затвердженою МВС, з урахуванням особливостей утримання та перевезення вказаної категорії осіб.

14. Для організованого початку евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, здійснюється оповіщення про евакуацію відповідно до пункту 5 цього Порядку.

За рішенням військового командування разом з військовими адміністраціями (у разі їх утворення) з урахуванням обстановки, що склалася, черговість та порядок здійснення запланованих заходів з евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, може змінюватися.

Заходи з евакуації засуджених та осіб, взятих під варту (в тому числі перевезення спеціальним (додатково обладнаним) залізничним (автомобільним) транспортом, матеріально-побутове забезпечення), здійснюються в межах відповідних бюджетних призначень Мін’юсту, МВС, Міноборони та СБУ шляхом використання власних потужностей та трудових ресурсів із залученням у разі потреби майна та засобів інших державних органів, установ, організацій та підприємств.

15. Адміністрації установ для попереднього ув’язнення та виконання покарань, які розташовані в місцевостях, наближених до районів, де ведуться бойові дії:

здійснюють збір, облік та передачу підрозділам конвоювання засуджених та осіб, взятих під варту;

уточнюють дані про спеціальний (додатково обладнаний) залізничний (автомобільний) транспорт, строк його подачі, маршрути і порядок руху, організовують у разі потреби взаємодію з підрозділом ПАТ “Укрзалізниця”;

уточнюють чисельність засуджених та осіб, взятих під варту, порядок їх розміщення у спеціальному (додатково обладнаному) залізничному (автомобільному) транспорті;

здійснюють посадку засуджених та осіб, взятих під варту, на спеціальний (додатково обладнаний) залізничний (автомобільний) транспорт;

інформують про хід здійснення заходів евакуації відповідне військове командування та місцеву держадміністрацію (військову адміністрацію в разі її утворення), а також за підпорядкованістю комісії з питань евакуації, утворені в територіальних (міжрегіональних, регіональних) органах Мін’юсту, Національної поліції, Служби правопорядку, ізоляторах тимчасового тримання СБУ;

організовують надання медичної допомоги засудженим та особам, взятим під варту, їх матеріально-побутове забезпечення, громадську безпеку і порядок.

16. Адміністрації установ для попереднього ув’язнення та виконання покарань, які розташовані в безпечній місцевості:

організовують приймання від підрозділів конвоювання, ведення обліку, розміщення, утримання і матеріально-побутове забезпечення засуджених та осіб, взятих під варту;

інформують про хід здійснення заходів з евакуації відповідне військове командування та військову адміністрацію (в разі її утворення), а також за підпорядкованістю комісії з питань евакуації, утворені в територіальних (міжрегіональних, регіональних) органах Мін’юсту, Національної поліції, Служби правопорядку, ізоляторах тимчасового тримання СБУ;

організовують надання медичної допомоги засудженим та особам, взятим під варту, їх матеріально-побутове забезпечення, громадську безпеку і порядок.

17. Комісії з питань евакуації, які утворені в територіальних (міжрегіональних, регіональних) органах Мін’юсту, Національної поліції, Служби правопорядку, ізоляторах тимчасового тримання СБУ:

організовують оповіщення установ для попереднього ув’язнення та виконання покарань, з яких та до яких здійснюється евакуація, про початок евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, та ведення їх обліку;

організовують у разі потреби взаємодію з військовими частинами (підрозділами) конвоювання та підрозділами ПАТ “Укрзалізниця” щодо подачі спеціального (додатково обладнаного) залізничного (автомобільного) транспорту;

уточнюють дані про спеціальний (додатково обладнаний) залізничний (автомобільний) транспорт, строки його подачі, маршрути і порядок руху;

контролюють хід евакуації та подають за підпорядкованістю необхідну інформацію комісіям з питань евакуації, утвореним у Мін’юсті, Національній поліції, Центральному управлінні СБУ, Головному управлінні Служби правопорядку, а також відповідному військовому командуванню.

18. Комісії з питань евакуації, утворені в Мін’юсті, Національній поліції, Центральному управлінні СБУ, Головному управлінні Служби правопорядку:

організовують оповіщення підпорядкованих територіальних (міжрегіональних, регіональних) органів про початок евакуації та ведення обліку засуджених та осіб, взятих під варту;

визначають установи для попереднього ув’язнення та виконання покарань в безпечній місцевості, в яких планується розмістити засуджених та осіб, взятих під варту;

організовують у разі потреби взаємодію з Головним управлінням Національної гвардії щодо прибуття військових частин (підрозділів) конвоювання та з ПАТ “Укрзалізниця” щодо подачі спеціального (додатково обладнаного) залізничного транспорту;

уточнюють дані про спеціальний (додатково обладнаний) залізничний (автомобільний) транспорт, строк його подачі, маршрути і порядок руху;

контролюють хід евакуації та інформують про здійснення заходів з евакуації відповідне військове командування.

19. Перевезення засуджених та осіб, взятих під варту, у ході евакуації здійснюється спеціальним (додатково обладнаним) автомобільним транспортом Національної поліції, Національної гвардії, Мін’юсту, СБУ, Служби правопорядку, спеціальним (додатково обладнаним) залізничним транспортом ПАТ “Укрзалізниця”. Вимоги до обладнання (додаткового обладнання) залізничного (автомобільного) транспорту визначаються МВС разом з Мінінфраструктури.

Порядок здійснення перевезення засуджених та осіб, взятих під варту, визначається МВС.

20. Залучення додатково обладнаного залізничного (автомобільного) транспорту в ході проведення евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, здійснюється за рішенням військового командування разом з військовими адміністраціями (у разі їх утворення) виходячи з наявної кількості спеціального залізничного (автомобільного) транспорту, кількості засуджених та осіб, взятих під варту.

Компенсація вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єктам господарювання та громадянам, транспортні засоби яких залучаються для перевезення в ході евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 581 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2389).

21. Евакуація засуджених та осіб, взятих під варту, проводиться до установ для попереднього ув’язнення та виконання покарань з відповідним режимом утримання, які розташовані в безпечній місцевості.

22. У разі коли засуджених та осіб, взятих під варту, які перебувають в ізоляторах тимчасового тримання СБУ, неможливо розмістити через відсутність відповідних установ для попереднього ув’язнення та виконання покарань в безпечній місцевості, таких осіб може бути розміщено у слідчих ізоляторах Мін’юсту.

23. Розміщення, утримання і забезпечення евакуйованих засуджених та осіб, взятих під варту, здійснюється відповідно до норм, визначених законами та іншими нормативно-правовими актами.

Svetik Olishevskaya